Sign in / Register
stafide-without-tagline_200x50

PRIVACYBELEID

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Inleiding

Welkom bij het STAFIDE-privacybeleid.

Het volgende privacybeleid is een integraal onderdeel van het begrijpen van de noodzakelijke voorwaarden voor ons webgebruik, gebruikersinteractie en andere zaken die betrekking hebben op uw gebruik van de STAFIDE-website. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van dit privacybeleid, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van STAFIDE-websites en de bijbehorende digitale pagina's. U kunt ook contact met ons opnemen als u meer uitleg wenst over de manier waarop wij via onze websites verkregen gegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen.

Dit Privacybeleid (“Beleid”) schetst het kader waarbinnen STAFIDE gegevens verzamelt, gebruikt en deelt die zijn verkregen van gebruikers van onze websites en online applicaties. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en raden u ten zeerste aan dit beleid zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Door de website van STAFIDE op www.stafide.nl, bijbehorende websites, landingspagina's, applicaties of andere gerelateerde entiteiten op internet of op welke manier dan ook te gebruiken, erkent u dat u akkoord gaat met het naleven van dit beleid.

Ons gebruikersbestand omvat verschillende landen, en als erkenning van deze diversiteit streven we ernaar om alle gegevens te verwerken in overeenstemming met internationaal erkende best practices en compliance-voorschriften. We beoordelen routinematig of we ons aan dit beleid houden en in het geval van een formele klacht zullen we ons inzetten om met degene die de klacht indient in gesprek te gaan zodat wij hun zorgen kunnen wegnemen. Houd er rekening mee dat door gebruik te maken van onze websites (in de hoedanigheid van een gebruiker die de websites bezoekt), u ons toestemming geeft om uw informatie te verzamelen en te gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid. Als u twijfels heeft over het gebruik van uw gegevens of de inhoud van dit beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Definities

Kandidaten / Sollicitanten / Sollicitanten / Werkzoekenden

Deze groep omvat alle sollicitanten/individuen die zich hebben aangemeld/contact hebben opgenomen met STAFIDE via een van de digitale kanalen, inclusief maar niet beperkt tot de website van STAFIDE op www.stafide.nl, bijbehorende websites, landingspagina's en sollicitaties, of andere gerelateerde entiteiten op de website. web of op welke manier dan ook, voor elke functie/informatie die STAFIDE of haar gelieerde entiteiten (SISAR BV) plaatst of promoot, inclusief openstaande vacatures, deeltijdse, tijdelijke en vaste contracten, evenals freelance werk met STAFIDE-klanten. Het omvat ook degenen die interageren/zich aanmelden/registreren bij STAFIDE.

Werkgevers / Klanten

Deze groep omvat alle werkgevers/klantentiteiten/recruitmentspartners en/of vergelijkbare bedrijven/groepen/individuen die contact hebben opgenomen met/een partnerschap hebben aangegaan met of een van de STAFIDE-rekruteringsdiensten hebben aangevraagd via een van de digitale kanalen, inclusief maar niet beperkt tot STAFIDE's website op www. staffide.nl, geassocieerde websites, landingspagina's en applicaties, of andere gerelateerde entiteiten op internet of op welke manier dan ook, voor elke functie/informatie die STAFIDE of haar geassocieerde entiteiten (SISAR BV) plaatst of promoot, inclusief openstaande vacatures, deel -tijdelijke, tijdelijke en vaste contracten, evenals freelance werk bij STAFIDE-klanten. Het omvat ook degenen die interactie hebben met/zich aanmelden/registreren bij STAFIDE.

Dochterondernemingen/geassocieerde entiteiten/gerelateerde merken

Deze groep omvat/vertegenwoordigt het moederbedrijf van STAFIDE BV, The SISAR BV, of de daaraan verbonden entiteiten.

Wiens persoonsgegevens worden verwerkt?

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Binnen de gegevens die in dit beleid worden verzameld maken we onderscheid tussen 'persoonlijke gegevens' (gegevens die nodig zijn voor het wervingsproces) en 'niet-persoonlijke gegevens' (gegevens met betrekking tot websitegebruik en geanonimiseerde informatie die van de websites wordt gehaald voor analyse). We verzamelen persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens via onze websites en van derden, hetzij automatisch, hetzij wanneer u deze informatie verstrekt bij het aanvragen van vragen, het aanmelden voor onze nieuwsbrief of tijdens de overlegfase met een van onze vertegenwoordigers om de informatie die we verstrekken te verbeteren.

Persoonlijke gegevens

Niet-persoonlijke data

II. AANVULLENDE BEPALINGEN

Website

Referenties en links

Op de website van STAFIDE zijn verwijzingen en/of links aanwezig die verwijzen naar één of meerdere websites van derden. Met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving draagt STAFIDE geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Om te begrijpen hoe deze derde partijen uw Persoonsgegevens beheren, adviseert STAFIDE u het privacybeleid dat op hun websites/digitale pagina’s staat te lezen.

Gebruik logbestanden

Het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, de datum en tijd van uw websitebezoek, de URL van de website die u naar de STAFIDE-website heeft verwezen, het IP-adres van uw internetprovider, uw besturingssysteem, de secties, inhoud en pagina's van de website die u hebt bezocht en/of bekeken, evenals al het materiaal dat u doorstuurt of downloadt van de website, zijn slechts enkele van de niet-identificerende gegevens die automatisch worden verzameld door de STAFIDE-website. Met behulp van deze technologische gegevens worden de Website en Diensten van STAFIDE beheerd en geoptimaliseerd. Bovendien kunnen met deze gegevens historische, statistische of wetenschappelijke doelen worden gediend. Technische gegevens die zijn opgeslagen, kunnen worden gedeeld met

Cookies

1. Algemene informatie over ons Cookiebeleid

Ons doel is om uw bezoek aan onze site zo aangenaam mogelijk te maken. Wij spannen ons ook in om informatie te verstrekken die specifiek is afgestemd op uw surfvoorkeuren. Hiervoor gebruiken wij onder andere cookies.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een kleine code die door een bezochte website in uw webbrowser wordt geplaatst. Cookies helpen websites informatie over uw bezoek te onthouden en maken de website en de advertenties die u tijdens het browsen tegenkomt relevanter voor u.

3. WWaar worden cookies voor gebruikt?

Hieronder geven we aanvullende details over cookies om hun doel en gebruik te verduidelijken.

Technische cookies en cookies voor geaggregeerde statistische doeleinden:

1. Activiteit die nodig is voor het functioneren van de dienst: Onze websites gebruiken cookies om uw sessie op te slaan en andere essentiële functies uit te voeren voor het functioneren van de website.

2. Activiteit met betrekking tot voorkeuren, optimalisatie en statistieken: we gebruiken cookies om browservoorkeuren op te slaan en de browse-ervaring te optimaliseren.

3. Hoe kan ik de installatie van cookies beheren?

U kunt uw cookievoorkeuren rechtstreeks in uw browser beheren, zodat websites deze niet kunnen installeren. Via uw browservoorkeuren kunt u ook eerder geïnstalleerde cookies verwijderen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van alle cookies de functionaliteit van de website in gevaar kan brengen. Informatie over het beheren van cookies in uw browser vindt u via de volgende links: Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome en Microsoft Internet Explorer.

Voor cookies van derden kunt u uw recht uitoefenen om u af te melden voor hun trackingactiviteiten door de informatie te raadplegen in het privacybeleid van de betreffende derde partij op hun website, door op de meegeleverde opt-outlink te klikken (indien beschikbaar) of door contact op te nemen met de derde partij.

Als u een beter inzicht wilt krijgen in gedragsreclame en cookies, is de website “Your Online Choices” een waardevolle hulpbron, vooral voor gebruikers die in de Europese Unie wonen. Deze service biedt begeleiding bij het selecteren van uw trackingvoorkeuren voor de meeste advertentietools.

Gezien de relatieve complexiteit die gepaard gaat met het identificeren van technologieën op basis van cookies en hun nauwe integratie met internetactiviteiten, raden wij u aan contact met ons op te nemen voor meer informatie over het gebruik van cookies en elk mogelijk gebruik van cookies door derden op onze websites.

Dataretentie

Voor meer informatie over het bewaren van gegevens kunt u contact met ons opnemen.

Dossiergegevens

Als u uw dossier wilt inzien, kunt u onze contactpagina opvragen . Toegangsverzoeken worden binnen 45 dagen behandeld, hoewel specifieke documenten kunnen worden vrijgesteld van openbaarmaking (in overeenstemming met de wet en onze vertrouwelijkheidsovereenkomsten met derden). Bovendien kunt u correcties aanvragen voor documenten waarvan u denkt dat ze onnauwkeurig of misleidend zijn of inbreuk maken op uw rechten.

Juridische stappen

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor juridische doeleinden zoals redelijkerwijs door ons bepaald, hetzij in de rechtbank, hetzij tijdens de voorbereidende fasen van mogelijke juridische stappen. U erkent dat wij mogelijk ook verplicht zijn uw gegevens openbaar te maken op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens

Naast de details die in dit Beleid worden verstrekt, kunnen wij u op verzoek verdere contextuele informatie verstrekken over specifieke diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor de werking en het onderhoud kunnen onze websites en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die interacties met de websites registreren (systeemlogboeken) of voor dit doel andere persoonlijke gegevens gebruiken, zoals IP-adressen.

De rechten van gebruikers

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonlijke gegevens die worden opgeslagen en verwerkt en de categorieën van ontvangers met wie deze kunnen worden gedeeld. U kunt contact met ons opnemen om informatie te verkrijgen over de inhoud en herkomst van deze persoonsgegevens, de juistheid ervan te verifiëren, aanvulling, annulering, actualisering of correctie van de gegevens aan te vragen, of te vragen om de omzetting ervan in een anoniem formaat of om de blokkering van de gegevens bewaard in overtreding van de wet. Bovendien kunt u om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Stuur uw verzoek naar ons via info@stafide.nl of via onze contactpagina .

Onze websites ondersteunen momenteel geen “Do Not Track” (“DNT”)-verzoeken. DNT is een functie die door sommige browsers wordt aangeboden en die, indien ingeschakeld, websites signaleert om uw browse-activiteiten niet te volgen, inclusief die van externe advertentienetwerken, sociale netwerken en analysebedrijven. Raadpleeg hun respectievelijke privacybeleid om na te gaan of diensten van derden die aan onze website zijn gekoppeld, DNT-verzoeken honoreren .

Wijzigingen in dit beleid

We herzien periodiek onze privacypraktijken en behouden ons het recht voor om dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gemeld via een websitefunctie of e-mail. Wij raden u aan de inhoud van het beleid te bekijken wanneer u nieuwe privacygerelateerde vragen heeft en kennis te nemen van de datum van de laatste wijziging die onderaan het beleid staat aangegeven. Als u het niet eens bent met eventuele beleidswijzigingen, moet u het gebruik van de websites staken en verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Tenzij anders vermeld, is het huidige Beleid van toepassing op alle gegevens die wij bijhouden.

III. HOE NEEM JE CONTACT MET ONS OP?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u de contactfunctie op onze website gebruiken of een e-mail sturen naar info@stafide.nl .

De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor dit beleid is STAFIDE BV, een bedrijf opgericht in Nederland, geregistreerd bij Burgemeester Haspelslaan 61, 1181NB, Amstelveen.

De relevante gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen met betrekking tot de doeleinden en methoden van gegevensverwerking zoals uiteengezet in dit beleid.